FOTOGRAFIE-DOKUMENTY LUDZI MICHALOWA


  [Home] [Next]


[ Kliknij by powiekszyc] [Kliknij by powiekszyc] [Kliknij by powiekszyc]
Warszawa rok 1932. Panie od lewej: Aniela Pańczyk-Szewczyk i Stanisława Pańczyk.
Zdjęcie przesłała Pani Irena Malec-Iwańczyk
I część dokumntu kupna ziemi przez Józefa berdaka (kowala) w 1937 r. II część dokumntu kupna ziemi przez Józefa berdaka (kowala) w 1937 r.
[ Kliknij by powiekszyc] [Kliknij by powiekszyc] [Kliknij by powiekszyc]
Zofia Żuk Rogalowa zdjęcie z 1935 r.
Zdjęcie udostępniła Pani Malena Rogala z Argentyny.
Wszystkie te trzy scany zwiazane sa z wyjazdem
Pani Zofii Żuk Rogala do Argentyny w 1935 r.
Zdjecie z 1935 r. Karta paszportowa Zofii Żuk Rogalowej.
Zdjęcie udostępniła Pani Malena Rogala z Argentyny.
W dokumencie jest pomyłka
Zofia Żuk urodziła się w Michalowie w 1880 r.
Zdjecie odpisu aktu urodzenia Zofii Żuk
Zdjęcie udostępniła Pani Malena Rogala z Argentyny
[ Kliknij by powiekszyc] [Kliknij by powiekszyc] [Kliknij by powiekszyc]
Jan Radzik około 1934
Zdjecie przesłał jego wnuk Pan R. Panasowiec
Zdjecie z dnia 13 maja 1935 ( żałoba powszechna w związku ze śmiercią Marszałka Józefa Piłsudzkiego). Zdjęcie udostępnił pan Tomasz Pańczyk. Opis w powiększeniu. ZDJECIE przedstawia klasę
Seminarium Nauczycielskiego w Zamościu
Trzecia od prawej ZOFIA SKÓRCZYNSKA
( z domu Kobylarz).Siódma od prawej
MARIA SŁOMINSKA ( z domu Kuranc)
Zdjęcie z ok. 1936. Wilno. Kaplica Matki Boskiej Ostrobramskiej
[ Kliknij by powiekszyc] [Kliknij by powiekszyc] [Kliknij by powiekszyc]
Od lewej: Władysława Bednarz, Stanisława Pacholicka – Kościk i Wincenta Kolano – Kościk
Zdjecie udostępniła Pani Janina Hałasa (Kościkówna)
Na zdjęciu: pierwsza z lewej Stefania Głowacka (Bednarzówna) rok 1936. Gdzie ????
Zdjęcie udostępniła Pani Irena Malec-Iwańczyk.
'Slub Stanisławy Pacholickiej i Józefa Kościka („Kurka”) Rok 1936. Zdjecie udostępniła Pani Janina Hałasa (Kościkówna). Opis w powiększeniu
[ Kliknij by powiekszyc] [ Kliknij by powiekszyc] [Kliknij by powiekszyc]
Pracownicy ogrodu przypalacowego
Lata miedzywojenne.
Zdjęcie przesłał Pan Robert Panasowiec.
Opis w powiększeniu
Michalowska straż. Zdjęcie z ok. 1937 r.
(zdjęcie udostępnił A. Kieloch). Opis w powiększeniu
.
Rok ca. 1936/37 (zdjęcie udostępnil Stanisław Rudy)
Opis w powiększeniu
[ Kliknij by powiekszyc] [ Kliknij by powiekszyc] [Kliknij by powiekszyc]
Ogrodnik Antoni Wojtczak (1859-1949) karmi gołębie przed pałacową oranżerią.Pan A. Wojtczak był przed wojną kierownikiem tejże oranżerii. Zdjecie z 1939? Zdjęcie udostepnił Pan Jerzy Antczak, prawnuk A. Wojtczaka. Antoni Wojtczak i jego córka Leokadia Wojtczak (1892-1957). Zdjecie przed domem w parku. Lata 1940-ste (zdjęcie udostępnil Jerzy Antczak) Antoni Wojtczak (1859-1949). Zdjęcie prawdopodobnie wykonane tuż po wojnie.
[Kliknij by powiekszyc] [ Kliknij by powiekszyc] [ Kliknij by powiekszyc]
Karmiąca kury - pani Aniela Popielec z Kieryłów.
Rok 1937 (zdjęcie udostępnil A. Szponar)
Opis w powiększeniu
Zdjęcie ślubne państwa ´Zuków ok. 1937
Zdjęcie przesłał Tomasz Pańczyk
Zdjęcie ślubne państwa Paulów ok. 1943??
roku. Zdjęcie udostępnoł pan A. Kieloch. Opis w powiększeniu.
[ Kliknij by powiekszyc] [Click to enlarge] [Click to enlarge]
Dzieśięcioro dzieci Maurycego Zamoyskiego
Przed pałacem ok. 1935 rok
Michalowski zespół folklorystyczny. Zdjęcie z przed 1939 r. (zdjęcie udostępnił A. Kieloch). Opis w powiększeniu Pracownicy ogrodu przypałacowego. Zdjęcie z przed 1939 r. (zdjęcie udostępnił A. Kieloch).
Dom rodziny Kielochów
Zdjęcie z przed 1939 r.
(zdjęcie udostępnił A. Kieloch)
Dom Rodziny Rydzów Zdjęcie z przed 1939 r.
(Zdjęcie udostępniła G. Kowalczuk-Skowyra).
Opis w powiększeniu.
Zdjęcie ślubne Państwa Kielochów - rok 1938?
(Zdjęcie udostępnił A. Kieloch). Opis w powiększeniu.
Klasa Szkoły Podstawowej w Michalowie. Rok szkolny 1938/39. (Zdjęcie udostępniła G. Kowalczuk-Skowyra). Opis w powiększeniu. Na zdjęciu pan Julian Skowyra przed budynkiem elektrowni Rok ....? (Zdjęcie udostępniła G. Kowalczuk-Skowyra). Opis w powiększeniu. Na balkonie domu "Rydzów". Pan Julian Skowyra, Pani Irena Skowyrowa, brat Pana Skowyry i syn Jerzy. Opis w powiększeniu