fOTOGRAFIE1

FOTOGRAFIE-DOKUMENTY LUDZI MICHALOWA


  [Home] [Next]


[ Kliknij by powiekszyc] [Kliknij by powiekszyc] [Kliknij by powiekszyc]
Warszawa rok 1932. Panie od lewej: Aniela Pańczyk-Szewczyk i Stanisława Pańczyk.
Zdjęcie przesłała Pani Irena Malec-Iwańczyk
I część dokumntu kupna ziemi przez Józefa berdaka (kowala) w 1937 r. II część dokumntu kupna ziemi przez Józefa berdaka (kowala) w 1937 r.
[ Kliknij by powiekszyc] [Kliknij by powiekszyc] [Kliknij by powiekszyc]
Jan Radzik około 1934
Zdjecie przesłał jego wnuk Pan R. Panasowiec
Zdjecie z dnia 13 maja 1935 ( żałoba powszechna w związku ze śmiercią Marszałka Józefa Piłsudzkiego). Zdjęcie udostępnił pan Tomasz Pańczyk. Opis w powiększeniu. ZDJECIE przedstawia klasę
Seminarium Nauczycielskiego w Zamościu
Trzecia od prawej ZOFIA SKÓRCZYNSKA
( z domu Kobylarz).Siudma od prawej
MARIA SŁOMINSKA ( z domu Kuranc)
Zdjęcie z ok. 1936. Wilno. Kaplica Matki Boskiej Ostrobramskiej
[ Kliknij by powiekszyc] [Kliknij by powiekszyc] [Kliknij by powiekszyc]
Od lewej: Władysława Bednarz, Stanisława Pacholicka – Kościk i Wincenta Kolano – Kościk
Zdjecie udostępniła Pani Janina Hałasa (Kościkówna)
Na zdjęciu: pierwsza z lewej Stefania Głowacka (Bednarzówna) rok 1936. Gdzie ????
Zdjęcie udostępniła Pani Irena Malec-Iwańczyk.
'Slub Stanisławy Pacholickiej i Józefa Kościka („Kurka”) Rok 1936. Zdjecie udostępniła Pani Janina Hałasa (Kościkówna). Opis w powiększeniu
[ Kliknij by powiekszyc] [ Kliknij by powiekszyc] [Kliknij by powiekszyc]
Pracownicy ogrodu przypalacowego
Lata miedzywojenne.
Zdjęcie przesłał Pan Robert Panasowiec.
Opis w powiększeniu
Michalowska straż. Zdjęcie z ok. 1937 r.
(zdjęcie udostępnił A. Kieloch). Opis w powiększeniu
.
Rok ca. 1936/37 (zdjęcie udostępnil Stanisław Rudy)
Opis w powiększeniu
[Kliknij by powiekszyc] [ Kliknij by powiekszyc] [ Kliknij by powiekszyc]
Karmiąca kury - pani Aniela Popielec z Kieryłów.
Rok 1937 (zdjęcie udostępnil A. Szponar)
Opis w powiększeniu
Zdjęcie ślubne państwa ´Zuków ok. 1937
Zdjęcie przesłał Tomasz Pańczyk
Zdjęcie ślubne państwa Paulów ok. 1943??
roku. Zdjęcie udostępnoł pan A. Kieloch. Opis w powiększeniu.
[ Kliknij by powiekszyc] [Click to enlarge] [Click to enlarge]
Dzieśięcioro dzieci Maurycego Zamoyskiego
Przed pałacem ok. 1935 rok
Michalowski zespół folklorystyczny. Zdjęcie z przed 1939 r. (zdjęcie udostępnił A. Kieloch). Opis w powiększeniu Pracownicy ogrodu przypałacowego. Zdjęcie z przed 1939 r. (zdjęcie udostępnił A. Kieloch).
Dom rodziny Kielochów
Zdjęcie z przed 1939 r.
(zdjęcie udostępnił A. Kieloch)
Dom Rodziny Rydzów Zdjęcie z przed 1939 r.
(Zdjęcie udostępniła G. Kowalczuk-Skowyra).
Opis w powiększeniu.
Zdjęcie ślubne Państwa Kielochów - rok 1938?
(Zdjęcie udostępnił A. Kieloch). Opis w powiększeniu.
Klasa Szkoły Podstawowej w Michalowie. Rok szkolny 1938/39. (Zdjęcie udostępniła G. Kowalczuk-Skowyra). Opis w powiększeniu. Na zdjęciu pan Julian Skowyra przed budynkiem elektrowni Rok ....? (Zdjęcie udostępniła G. Kowalczuk-Skowyra). Opis w powiększeniu. Na balkonie domu "Rydzów". Pan Julian Skowyra, Pani Irena Skowyrowa, brat Pana Skowyry i syn Jerzy. Opis w powiększeniu