FOTOGRAFIE-DOKUMENTY LUDZI MICHALOWA


  [Home]


[park Michalów] [ Kliknij by powiekszyc] [ Kliknij by powiekszyc]
Park
Na odwrocie jest napis: Tomek na linijce z kucką sierotką - Klemensów 1897 rok!!!!!! Opis w powiększeniu
Park
Na odwrocie napis: Mama przy Meuce? - Klemensów , sierpień 1897!! Opis w powiększeniu
Park
Na odwrocie napis: Galopin - Klem. sierpień 1897!!
[michalów konie] [ młyn michalów] [ Kliknij by powiekszyc]
Konie ze stadniny pasące się na tle młynu. Jedno z najstarszych zdjęć z Michalowa z ok. 1900 roku.
Zdjęcie z archiwum Gminy Sułuw.


Zdjęcie przedstawia widok młyna, zapory wodnej spichlerza i nieistniejacego już domu. Ok. 1900 r
Brak jest budynku elektrowni, który powstał później.
Zdjęcie z archiwum Gminy Sułuw.
Pałac. Zdjęcie z około 1905 r
Strona północna Zdjęcie udostępnił Pan Andryej Kieloch.
[ogród michalów] [ogród michalów] [ ogród michalów]
Kartka pocztowa z roku 1912 pisana przez ogrodnika Walentego Kuranca do ogrodnika Józefa Rostkowskiego przebywającego w Szwajcarii. Kartkę przekazał prawnuk Pana J. Rostkowskiego Antoni Mandera.Do dziś mieszka w Michalowie, wnuczka Pana Kuranca, Maria Słomińska. Może ktoś z Państwa poprosi Panią Marię o odoniesienie się do korespondencji jej dziadka z Panem Rostkowskim. Adres widniejący na karcie pocztowej to adres posiadłości Ignacego Paderewskiego w Szwajcarji.


Kartka z roku 1912 pisana przez ogrodnika Antoniego Wojtczaka do Józefa Rostkowskiego przebywającego w Szwajcarii w szkole ogrodniczej. Kartkę przekazał prawnuk Pana J. Rostkowskiego Antoni Mandera. Adres widniejący na karcie pocztowej to adres posiadłości Ignacego Paderewskiego w Szwajcarji. Kartka z roku 1912 pisana przez ogrodnika Franciszka Karpińskiego do Józefa Rostkowskiego przebywającego w Szwajcarii w szkole ogrodniczej. Kartkę przekazał prawnuk Pana J. Rostkowskiego Antoni Mandera. Adres widniejący na karcie pocztowej to adres posiadłości Ignacego Paderewskiego w Szwajcarji.
[Kliknij by powiekszyć] [kliknij by powiększyć] [szkoła michalów]
Stojący mężczyzna na zdjęciu to Józef Rostkowski 1884-1964. Zdjęcie pochodzi z okresu pobytu Józefa Rostkowskiego w Szwajcarii 1912-1914. Pan Rostkowski przebywał tam w szkole ogrodniczej.
O Rodzinie Rostkowskich napiszę w historii Michalowa jak dostanę więcej informacji od Pana Mandery. Rodzina Rostkowskich mieszkała przy pałacu przed w czasie i po I Wojnie Światowej. Zdjęcie udostepnił Pan Antoni Madera.


Zdjęcie przedstawia Rodzinę Rostkowskich w okresie międzywojennym. Józef Rostkowski zmarł w Wożuczynie w 1964 r. Córka Józefa Rostkowskiego, urodziła się w Klemensowie (pałac) w 1918 r.Zdjęcie udostepnił Pan Antoni Mandera. Rok 1912. Kartka noworoczna pisana przez Józefa Rostkowskiego, który przebywał w szkole ogrodniczej w Szwaicari do ogrodnika przy pałacu Antoniego Wojtczaka. Scan udostepnił Pan Jerzy Antczak prawnuk Pana Antoniego Wojtczaka.
[Kliknij by powiekszyc] [kliknij] [kliknij]
Druga strona wspomnianej poprzednio kartki z napisem francuskim " Szczęśliwego Nowego Roku" Scan kartki udostepnił Pan Jerzy Antczak prawnuk Pana Antoniego Wojtczaka.


Dwie córki Antoniego Wojtczaka, ogrodnika przy pałacu. Od lewej: Leokadia ( właściwie Maria Leokadia) 1892-1957 i Natalia (Serafina Natalia) 1899-1999!!. Zdjecie z atelier A. Jabłońskiego w Zamościu. Zdjecie udostępnił Pan Jerzy Antczak kuzyn tych Pań. Druga strona zdjecia sióstr Wojdczak z dedykacją. Rok 1922. Zdjecie udostępnił Pan Jerzy Antczak kuzyn tych Pań.
[klik] [klik] [szkoła michalów]
Pani Franciszka Żuk ze swoim synem Franciszkiem. Przed 1913 rokiem
Franciszek Żuk wyemigrował do US w 1913 r. i tam zmarł.
Zdjęcie udostępniła prawnuczka p. Franciszki, p. Anna Maślany.
Akt urodzenia Serafiny Natalii Wojtczak z roku 1899. Ojciec Pani Seweryny był ogrodnikiem w przypałacowym ogrodzie. Jak widać z aktu Pani Serafina osiągneła piękny wiek 100 lat. Akt urodzenia Heleny Ciesielskiej z roku 1913. Piotr Ciesielski był kierownikiem szkoły w Michalowie a jego żona nauczycielką. Ciesielski objął kierowanie szkołą po Kunstetterównej w 1911 r. Jest to dowód na to, że szkoła funkcjonowała w 1913 r. i obala to teorię Pań historyczek, które świętowały 100 lecie szkoły w 2016 r.!!! Jak widać chrzestną była hrabina Maria Zamoyska.
[ Kliknij by powiekszyc] [straż michalów] [legionista michalów]
Stanisław Daniłowicz. Zdjęcie z około 1905-1910 r
Fundator kapliczki (proszę kliknąć)
Zdjęcie udostępnił R. Panasowiec.
Straż Michalowska zdjęcie z około 1908-1912 r
Zdjęcie nadesłała Pani Agnieszka Pióro.
Stanisław Szponar, żołnierz IX p.p Legionów.
Pol. Uczestnik wojny bolszewickiej 1920 roku, przeszedł caly szlak IX pp leg . z J.Piłsudskim.
Zdjęcie z ok. 1918-1920 roku. (zdjęcie udostępnił A. Szponar)- Opis w powiększeniu
[ Kliknij by powiekszyc] [ Maria Zamoyska michalów] [ Kliknij by powiekszyc]
Józef Szponar (brat Stanisława) w mundurze Błękitnej Armii Józefa Hallera. Zdjęcie z ok. 1918-1920 roku. (zdjęcie udostępnił A. Szponar) Hrabina Maria Zamoyska z kursantkami. Zdjęcie wykonane przed palacem w 1928 roku. Zdjęcie udostępniła pani Grażyna Kowalczuk ( Skowyra). (opis w powiększeniu) Postawienie krzyża w lesie. Zdjęcie wykonane w roku 1928. Zdjęcie udostępniła Irena Malec-Iwańczyk. Opis w powiększeniu.
[ Kliknij by powiekszyc] [ Maria Zamoyska michalów] [ Kliknij by powiekszyc]
Na zdjęciu, środkowy żołnierz z carskiej armii to Jan Koper (1899-1978). Mieszkał w Michalowie w "parku". Zdjęcie pochodzi prawdopodobnie z okresu I Wojny. Zdjęcie udostępniła Pani Sylwia Bubiłek prawnuczka Jana Kopra z Michalowa. Jan Koper jako "kawalerczak". Zdjęcie wykonane w atelier fotografa. Zdjęcie wykonane 1918-1920. Zdjęcie udostępniła Pani Sylwia Bubiłek prawnuczka Jana Kopra z Michalowa. Ślub Stefanii Koper ur. 1929 z Janem Jaroszem. Stefania była "Michalowianką", mąż jej pochodził z Bodaczowa. Zdjęcie ze ślubu w 1949 r. wykonane w parku. Dom ten stoi tam do dziś. Zdjęcie udostępniła Pani Sylwia Bubiłek wnuczka Pani Stefani z Michalowa.(Pani Sylwia jest szefową KGW w Michalowie)
[ Kliknij by powiekszyc] [ Maria Zamoyska michalów] [ Kliknij by powiekszyc]
Na zdjęciu Stanisław Rzuchowski. Stanisław Rzuchowski przybył na teren Ordynacji Zamojskiej pod koniec XIX w. Był ogrodnikiem w Zwierzyńcu, Janowicach a potem strzelcem w Michalowie. Zdjęcie wykonane w zakładzie zamojskiego fotografa Strzyżewskiego. Jan Żuchowski ur. 1894 r. Jan Żuchowski był kierowcą ordynata a potem pracował w warsztatach w michalowskim folwarku. Na zdjęciu Jach Żuchowski z żoną i córką Ireną. Na zdjęciu Jan Żuchowski, córka pp. Łatcińskich, Barbara i żona Jana Marianna. Wszystkie trzy zdjęcia udostępniła pani Iwona Proczka z Zamościa. Zdjęcia pochodzą z okresu międzywojennego.
[ michałek michalów] [Kliknij by powiekszyc] [ Kliknij by powiekszyc]
"Kazanie" Michałka.
Zdjęcie wykonane w roku 1929.
Zdjęcie przesłał Pan Robert Panasowiec
Michałek w otoczeniu strażaków głosi kazanie.
Zdjęcie udostępniła Irena Malec-Iwańczyk.
Rok 1929. Wiecej o tym
Moment zakopywania pamiątkowego krzyża w „raiku” za chatą kowala. Krzyż ten stoi tam do dziś Zdjęcie udostępniła Irena Malec-Iwańczyk. Rok 1929
[ Kliknij by powiekszyc] [ Kliknij by powiekszyc] [ Kliknij by powiekszyc]
Michałek powracający z kazania w otoczeniu swojej straży. Zdjęcie udostępniła Irena Malec-Iwańczyk. Rok 1929 Przed kuźnią Berdaka. Od lewej. Jan Berdak (Blejba), właściciel kuźni Józef Berdak i Michałek. Zdjęcie udostępniła Irena Malec-Iwańczyk. Rok 1929 List, prawdopodobnie z ok. 1928 r. do proboszcza w Szczebrzeszynie. Wiecej o Sawarym
[Kliknij by powiekszyc] [ Kliknij by powiekszyc][ Kliknij by powiekszyc] [ Kliknij by powiekszyc]
Opowieść o Michałku - wierszem str. 1
Broszurka wydana przez Woińskiego w 1929 r.
Drukowano w drukarni Zyda Szpera w Zamościu.
udostępnił Robert Panasowiec
Strona 2 i 3 Strona 4
[orkiestra michalów] [ orkiestra michalów] [Kliknij by powiekszyc]
UNIKALNE ZDJECIE przedstawia
Michalowską Orkiestrę Dętą
zdjęcie zrobione gdzieś około 1930 roku. Gdzie?
Zdjęcie przesłał Pan Robert Panasowiec


Spis członków Orkirstry Michalowskiej
widocznej na fotografi w powyzszym rzedzie
Spis sporządziła na verso foto. Pani Radzikowa
Zdjecie przesłał jej wnuk Pan Robert Panasowiec
Zofia Radzik (Daniłowicz) i Maria Daniłowicz
zdjęcie z około 1930 roku. Gdzie?
Zdjęcie przesłał Pan Robert Panasowiec